Back to Top

Pouzdana organizacija 2022

 

Ponosni smo na ostvarenju priznanja koje potvrđuje da smo među najpouzdanijim organizacijama na tržištu, ističemo se odgovornim poslovanjem i uživamo veliko povjerenje.
Priznanje bonitetne tvrtke CompanyWall d.o.o. izdaje se isključivo organizacijama koje svojim poslovanjem ostvaruju visoke ekonomske kriterije i druge poslovne standarde. Priznanje omogućuje prepoznavanje najpouzdanijih organizacija na hrvatskom tržištu.
Ovim priznanjem dokazujemo da smo među najkonkurentnijim hrvatskim organizacijama, koje svojim povjerenjem i ugledom na tržištu također određuju standarde pouzdanog poslovanja ostalih organizacija.

 Certifikat - Treća životna dob

Udruga "Treća životna dob"

Udruga „Treća životna dob“ upisana  je 31.01.2005.godine  u Registar udruga RH i od tada djeluje na području Općine Trpinja. Osnovna djelatnost udruge su Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja. Udruga ispunjava uvjete za pružanje socijalnih usluga što dokazuje licencija Upravnog odjela za socijalnu skrb Vukovarsko – srijemske županije. 

 

CILJ

Pomoć invalidnim starim i nemoćnim osobama, integracija invalidnih, starih i nemoćnih osoba u sredini u kojoj žive, poboljšanje kvalitete života, te rješavanje statusa i prava i svih dokumenata koje nisu u mogućnosti riješiti.

 

CILJANA SKUPINA

Građani – Opća populacija
Osobe starije životne dobi